Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019; Effekter og konsekvenser for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering

BYTRANS: Endringer i Oslo sentrum 2017-2019; Effekter og konsekvenser for arbeidsreisende, sentrumsbrukere, sentrums attraktivitet og varelevering

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Elise Caspersen, Iratxe Landa-Mata, Aud Tennøy, Tale Ørving
Rapportnr: 1765/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1615-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapporten uten vedlegg
Vedleggene
Summary

Rapporten analyserer tilpasninger til, effekter og konsekvenser av at det i perioden 2017-2019 har skjedd en rekke endringer som påvirker tilgjengeligheten med ulike transportmidler til og i Oslo sentrum. Flere av tiltakene har vært knyttet til etableringen av et mer bilfritt sentrum, for eksempel fjerning av parkeringsplasser på gateplan og innføring av ett nytt kjøremønster. Arbeidsreisende og sentrumsbrukere har i liten grad gjort tilpasninger gjennom endret reiseatferd. Vi fant at flere av de arbeidsreisende har fått økt tilgang til parkering. Endringene har ikke medført endringer i hvor fornøyde de arbeidsreisende er med arbeidsreisen. Sentrumsbrukerne bruker lengre tid på å parkere som følge av endringene, men er like ofte i sentrum. Vi fant at opplevelsen av å gå i sentrum har blitt forbedret. Vi fant heller ikke vesentlige konsekvenser for sentrums attraktivitet, de fleste bruker sentrum som før. Lastebilsjåførene opplever situasjonen for varelevering som forverret.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger