Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer

Kunnskapsgrunnlag: Areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer

Forfattere: Aud Tennøy, Kjersti Visnes Øksenholt, Anders Tønnesen, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1593A/2017
ISBN: 978-82-480-2093-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2087-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I dette kunnskapsgrunnlaget har vi søkt å sammenstille og tilgjengeliggjøre forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om hva slags areal- og transportutvikling som kan bidra til at byer både blir mer klimavennlige og mer attraktive. Det gir også beskrivelse av en måte å gjennomføre kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser på, der kunnskapen i kunnskapsgrunnlaget kan være nyttig. Målet har vært at kunnskapsgrunnlaget skal bli et nyttig, relevant og refererbart verktøy, som planleggere og andre kan bruke i sitt arbeid med å planlegge og styre byutviklingen i retninger som gir mer klimavennlige og attraktive byer. Kunnskapsgrunnlaget er i hovedsak rettet mot kommuneplannivået, men vi tror det også kan være nyttig i utarbeiding av andre planer. Vi har lagt vekt på at det skal være relevant for både større og mindre byer. Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i nært samarbeid med en rekke brukerpartnere, og det er gjennomført et omfattende formidlingsarbeid i prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger