Du er her

  • > Publikasjoner
  • > BYTRANS: Store endringer i transportsystemene i Oslo – hva kan vi lære av det?

BYTRANS: Store endringer i transportsystemene i Oslo – hva kan vi lære av det?

Forfattere: Aud Tennøy, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1830/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2361-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Vedlegg
Summary

Forskningsprosjektet BYTRANS har undersøkt hvordan ulke trafikantgrupper tilpasset seg store, planlagte endringer i bytransportsystemene i Oslo, og hvilke effekter og konsekvenser dette ga for trafikantene og for transportsystemene. Hensikten var å utvikle kunnskap som kan være til nytte i arbeidet med å utvikle fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer. Resultatene viste at trafikantene tilpasser seg på flere måter, som bidrar til at effektene og konsekvensene av redusert tilgjengelighet med bil i bytransportsystemene ble vesentlig mindre enn mange trodde. Dette åpner store, nye muligheter og handlingsrom i utviklingen av fremtidens mer effektive og miljøvennlige bytransportsystemer. Prosjektet avdekket også kunnskapshull som det gjenstår å fylle.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger