Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer

Bilfrie sentrumsløsninger i tre nordiske byer

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Anders Tønnesen, Karin Fossheim
Rapportnr: 1552/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1871-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Bilfritt sentrum er høyt oppe på den politiske agendaen i mange norske byer og i en rekke europeiske land. Nye virkemiddel tas i bruk og i mange tilfeller planlegges det betydelige økninger i byenes bilfrie sentrumsareal. I rapporten beskrives bilfrie sentrumsområder i Helsinki, Stockholm og København. De bilfrie områdene er av ulik størrelse og har ulik regulering. Det er tillatt for varelevering innenfor gitte tidspunkt i alle de tre bilfrie områdene. I Helsinki er i tillegg deler av vareleveringen flyttet under bakken. I både København og Stockholm er det leveringspunkt for omlastning som avlaster det bilfrie området. Alle byene planlegger ytterligere løsninger der fotgjengere prioriteres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger