Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Kjersti Visnes Øksenholt, Aud Tennøy
Rapportnr: 1612/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2110-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Levende sentrum er viktig for at en by skal oppfattes som attraktiv. I små og mellomstore byer er det viktig å styre ønsket utvikling og (re)lokalisering av handel og service, nye boliger og arbeidsplasser i og ved sentrum, samt samle kulturaktiviteter og andre aktiviteter der. Slik kan flest mulig mennesker bruke sentrum. I denne rapporten sammenstilles forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om hva som bidrar til at mindre byer blir mer attraktive. Et variert tilbud av boliger og boligområder med god kvalitet kan bidra til at ulike innbyggere velger byen som bosted. Sentral lokalisering av arbeidsplasser gjør at flere kan finne attraktive arbeidsplasser som kan nås innenfor en viss reisetid. Viktige virkemidler for kompakte og attraktive byer er planlegging etter plan- og bygningsloven, men også ikke-juridiske planer som bystrategier, prinsipplaner og parkeringspolitikk. Kommunene må også ta en aktiv utadrettet og ledende rolle, hvor samarbeid mellom ulike aktører er sentralt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger