Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Prognoseverktøy for arealbruk - Framgangsmåter for innhenting av arealdata

Prognoseverktøy for arealbruk - Framgangsmåter for innhenting av arealdata

Forfattere: Marianne Knapskog, Oddrun Helen Hagen, Chi Kwan Kwong, Erik Bjørnson Lunke
Rapportnr: 1637/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2149-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har undersøkt hvilke kilder og data som kan brukes inn i arealprognoser, og hvilke forbedringer som må gjøres for å få gode data til et prognoseverktøy. Prognoseverktøyet skal kunne stå på egne ben, men også bidra med arealprognoser inn i den regionale transportmodellen RTM. Vi fant flere kilder som kan gi inngangsdata om dagens og om fremtidig situasjon, men også at det er mangler i det empiriske materialet både i omfang og egnethet. Per i dag er det ingen kilder som kan brukes som kunnskapsgrunnlag uten at det gjøres endringer. Bruk av standardiserte data fra kommuneplanen, samt næringsbaser og attraktivitetsvariabler, kan bidra til bedre prognoser for ansatte og parkering, men kun tildels for besøk. Det er behov for innsamling av data, standardisering av databaser for næring (og bolig) og testing av nye variablers egnethet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger