Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Sykling i gågater. Trafikkomfang, samhandling og konflikter mellom syklister og fotgjengere i Torggata og Brugata i Oslo

Sykling i gågater. Trafikkomfang, samhandling og konflikter mellom syklister og fotgjengere i Torggata og Brugata i Oslo

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Oddrun Helen Hagen, Ole Aasvik
Rapportnr: 1581/2017
ISBN: 978-82-480-2074-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2073-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykling i gågater er tillatt i Norge i motsetning til i de fleste andre europeiske land. Hvordan samhandlingen mellom syklister og gående foregår i slike gater vet man lite om. Ved hjelp av videoregistreringer ble antall fotgjengere og syklister i Torggata og Brugata kartlagt på en typisk hverdag og en typisk lørdag i sommerhalvåret. I tillegg ble syklistenes fart målt, og vi registrerte interaksjoner og konflikter mellom syklister og fotgjengere. Resultatene viser at det er flere fotgjenger og flere syklister i Torggata enn i Brugata. Farten på syklistene er høyest i Torggata: 19 km/t om morgen og 13 km/t om ettermiddagen. I Brugata er den hhv. 17 km/t og 12 km/t. Det er ganske mange som sykler her, og dermed mange interaksjoner mellom syklende og gående. Det er likevel ganske få konflikter og andelen konflikter (i forhold til antall interaksjoner) er lav, ca. 0,4 % . Dette er mye lavere enn konfliktandelen i sykkelgatedelen lenger nord i Torggata.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger