Du er her

Ole Aasvik

Master i sosialpsykologi
Stilling Forsker
E-post ojj@toi.no
Direkte telefon 40 61 08 79
Avdeling Sikkerhet og Atferd
Forskningsområde Atferd og transport
Intelligente transportsystemer
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger