Du er her

  • > Ansatte
  • > Rostoft, Marianne Stølan

Marianne Stølan Rostoft

Cand.polit Bevegelsesvitenskap
Stilling Forskningsleder
E-post msr@toi.no
Direkte telefon 41 10 62 70
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Intelligente transportsystemer
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger