Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Publikums reaksjoner på selvgående driftsmaskin i Kongsberg

Publikums reaksjoner på selvgående driftsmaskin i Kongsberg

Forfattere: Torkel Bjørnskau, Ole Aasvik, Petr Pokorny, Belma Skender
Rapportnr: 1798/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2319-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I Statens vegvesens FoU-program BEVEGELSE prøves det ut ulike tiltak for å forbedre drift og vedlikehold av vegnettet. Ett slikt tiltak er en selvgående driftsmaskin som rengjør vegdekket. På Kongsberg ble en slik driftsmaskin testet i gågata i september 2020. Videoregistreringer viser at maskinen stanset om det var trafikanter, parkerte varebiler eller andre objekter i veien for den. Den reagerte i liten grad eller ikke i det hele tatt på objekter eller personer på siden eller bak. Maskinen fant stort sett tilbake til sin vanlige rute etter at objektene var passert. Vi observerte ingen farlige situasjoner. Feltintervjuer viser at publikum oppfatter at maskinen er trygg, og de er stort sett positive til at automatiske driftsmaskiner testes og tas i bruk. Testen i gågata i Kongsberg tyder på at slike selvgående driftsmaskiner vil kunne operere uten store problemer i slike områder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger