Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Sluttrapport

Evaluering av føreropplæring for moped og lett motorsykkel. Sluttrapport

Forfattere: Fridulv Sagberg, Ole Aasvik
Rapportnr: 1724/2019
ISBN: 978-82-480-2267-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2266-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Læreplanen for føreropplæring for moped og lett motorsykkel ble endret i 2017, bl.a. ved at det ble innført et nytt sikkerhetskurs i trafikk. I denne rapporten presenteres en evaluering av endringen. Analyser av registerdata viser at et stort flertall tar førerkort så snart de når minstealderen på 16 år. Gjennomsnittlig varighet av opplæringsperioden har imidlertid økt etter endringen. Spørreundersøkelser før og etter endringen viser en liten økning i antall frivillige kjøretimer i tillegg til den obligatoriske undervisningen. Spørreundersøkelsene viste jevnt over positive holdninger til trafikksikkerhet og lav forekomst av risikoatferd, med unntak av høy fart og trimming av moped. Imidlertid har andelen førere som eier eller kjører trimmet moped gått ned etter endringen; likevel er det fortsatt slik at mer enn hver femte mopedfører eier en trimmet moped. Det er ingen indikasjoner på nedgang i ulykkesinnblanding etter innføring av det nye sikkerhetskurset. Evalueringsresultatene kan være påvirket av endringer i førerpopulasjonen, da det har vært en stor nedgang i bestanden både av mopeder og lette motorsykler de siste par årene, samt en kraftig nedgang i andelen ungdom som tar førerkort for moped.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger