Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av den nasjonale oppmerksomhetskampanjen "Takk for oppmerksomheten" - En undersøkelse med fire ulike datainnsamlingsmetoder i perioden 2018-2022

Evaluering av den nasjonale oppmerksomhetskampanjen "Takk for oppmerksomheten" - En undersøkelse med fire ulike datainnsamlingsmetoder i perioden 2018-2022

Forfattere: Ole Aasvik, Fridulv Sagberg
Rapportnr: 1949/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2008-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten, pdf
Summary

I denne rapporten presenterer vi en evaluering av Statens vegvesens kampanje ”Takk for oppmerksomheten”, som ble gjennomført i perioden 2018-2021. Vi benyttet fire ulike datainnsamlingsmetoder for å følge utviklingen av uoppmerksomhet blant norske bilførere i denne perioden. Resultatene våre er sammensatte. For selvrapportert sekundæraktivitet finner vi en svak, men betydelig nedgang. Fra mer objektive datakilder finner vi ingen endring eller en liten økning. Det ser også ut til at typen sekundæraktivitet har endret seg noe, eksempelvis brukes mobiltelefon mindre til samtale i 2022 enn i 2018, men mer til andre ting som navigasjon og musikk. De rapporterte endringene viser styrken til metodetriangulering. Tolkning, konsekvenser og muligheter for fremtidig forskning diskuteres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger