Du er her

Evaluering av valgfaget trafikk

Forfattere: Ole Aasvik, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 1660/2018
ISBN: 978-82-480-2193-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2179-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Valgfaget trafikk fikk egen læreplan i 2013, og har siden blitt tilbud på ungdomsskoler over hele landet. Hvert år tar ca. 5% av elevene valgfaget, mange med det mål å skaffe seg trafikalt grunnkurs. Trygg Trafikk ønsket å få belyst hvordan intensjonen med valgfaget trafikk gjennomføres i praksis. For å undersøke dette har vi brukt tre datakilder. Den ene kilden var en spørreundersøkelse blant 1177 elever som tok valgfaget, mens den andre var en spørreundersøkelse til 128 lærere i valgfaget. I tillegg brukte vi data fra en tidligere undersøkelse. Svarene tegner et positivt bilde av valgfaget trafikk. De fleste elevene rapporterer at de gleder seg til valgfaget, og dette støttes av lærerne som rapporterer at elevene er motiverte og liker faget. Svarene tyder på at elevene utvikler gode holdninger til trafikksikkerhet gjennom valgfaget trafikk. Vi finner ikke forskjeller i holdninger hos nyutdannete førere av moped og lett mc mellom de som har tatt trafikalt grunnkurs i grunnskolen gjennom valgfaget trafikk og de som har tatt det på trafikkskole. Nesten alle elevene sier at en viktig grunn til å velge valgfaget trafikk er muligheten for å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en del av valgfaget. Valgfaget trafikk inneholder mange elementer som er nedfelt i Trygg Trafikks modell for atferdspåvirkning og som er dokumentert å kunne påvirke atferd, og både elever og lærere mener at elevene blir sikrere i trafikken gjennom undervisningen i valgfaget trafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger