Du er her

Sykkelplanlegging i tre nordiske byer

Forfattere: Kjersti Visnes Øksenholt, Oddrun Helen Hagen, Aud Tennøy
Rapportnr: 1736/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2284-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kunnskap om hva steder med høye sykkelandeler har gjort/gjør kan gi nyttige innspill til andre byer med mål om økte sykkelandeler. Århus har hatt sterk vekst i sykkelandelene, Oulu er kjent for en høy andel vintersyklister, mens syklistene i Oslo opplever at det er bedre å sykle der enn før. Århus og Oslo har mål om blant annet økte sykkelandeler, mens Oulu fokuserer på antall kilometer bygd sykkelinfrastruktur per år. I Århus bygges infrastruktur til nye utbyggingsområder før disse er ferdig utviklet. I Oulu bygges et nytt nettverk med supersykkelveger basert på eksisterende sykkeltraséer. Oslo kombinerer en langsiktig sykkeltilrettelegging med enkle, synlige tiltak som kan gjennomføres raskt og effektivt. Ingen av byene prioriterer enkelte trafikantgrupper over andre, men fokuserer på å gjøre sykling til et godt, enkelt og trygt alternativ for alle. I Oulu har man en lang historie med godt vintervedlikehold, der sykkelnettet er prioritert høyere en vegnettet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger