Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruken og opplevelsen av sentrum i sju norske byer - Presentasjon av svar fra spørreundersøkelser

Bruken og opplevelsen av sentrum i sju norske byer - Presentasjon av svar fra spørreundersøkelser

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Aud Tennøy
Rapportnr: 1978/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2040-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapporten, pdf
Vedlegg, pdf
Summary, pdf

Transportøkonomisk institutt (TØI) har i flere prosjekter gjennomført spørreundersøkelser med spørsmål knyttet til bruken og opplevelsen av sentrum. Det er gjennomført slike undersøkelser i Arendal, Kongsberg, Lillehammer, Tønsberg, Hamar, Kristiansand og Oslo. Resultatene viser at de fleste respondentene bruker sentrum ofte og at de liker seg godt der. De fleste synes også at det lett å komme seg til sentrum. I denne forenklete TØI-rapporten presenteres i hovedsak rene frekvensfordelinger. Hensikten er å gjøre dem tilgjengelige for byene og andre som kan ha nytte av dem. Resultatene vil bli brukt videre i analyser av hvordan ulike fysiske egenskaper ved byene og sentrum påvirker bruken av sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger