Du er her

Kunnskapsgrunnlag for gåstrategier

Forfattere: Oddrun Helen Hagen, Aud Tennøy, Marianne Knapskog
Rapportnr: 1688/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2221-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Gange som transportmiddel blir stadig mer aktuelt og viktig. I denne rapporten har vi innhentet og oppsummert kunnskap om temaer Bymiljøetaten i Oslo kommune hadde behov for i utarbeidelsen av sin gåstrategi, og som vi tror kan være til nytte for andre kommuner når de utarbeider sine gåstrategier. I rapporten gjennomgår vi kunnskap om: Gåstrategier og andre strategier som kan bidra til økt gåing; hva som er de viktig(st)e egenskapene ved de bygde omgivelsene som påvirker gåing og opplevelsen av å gå og; hvordan den konkrete utformingen av infrastruktur, inkludert drift og vedlikehold, påvirker opplevelsen av å gå. Til sist lister vi noen sentrale forskningsbehov når det gjelder gåstrategier og hvordan utforming av de bygde omgivelsene påvirker gangvennlighet og gåing.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger