Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kartlegging og analyse av 11 innfartsparkeringer i Bærum kommune - revidert november 2017

Kartlegging og analyse av 11 innfartsparkeringer i Bærum kommune - revidert november 2017

Forfattere: Anja Fleten Nielsen, Eva-Gurine Skartland, Oddrun Helen Hagen
Rapportnr: 1553/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1863-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Kapasitet og belegg for biler og sykler på innfartsparkeringer ved 11 tog- og T-banestasjoner i Bærum er kartlagt november 2016. Undersøkelsen viser at de fleste av parkeringsplassene er fulle, men belegget er høyere ved T-banestasjonene enn togstasjonene. Gjennom innhenting av registreringsnummer for parkerte biler er det gjort analyser av hvor langt det er mellom bileiers bosted og stasjon. 25 % av de som bruker innfartsparkeringene har registrert bostedsadresse mindre enn en kilometer i luftlinje fra stasjonen. Ytterligere 38 % har adresse mellom en og tre kilometer i luftlinje fra den stasjonen de har parkert ved. Enkelte av stasjonene har imidlertid en høyere andel av parkerte biler der bileier har boligadresse mer enn tre kilometer i luftlinje fra stasjonene. Dette gjelder først og fremst T-banestasjonene Avløs, Gjønnes og Kolsås, der denne andelen ligger på 44-48 %. Felles for disse tre stasjonene er at de er av de største undersøkte parkeringsplassene i undersøkelsen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger