Du er her

Morgendagens kollektivtransporttrafikanter

Forfattere: Tanu Priya Uteng, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 1397/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1614-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Viktige endringen i reiseatferd de siste årene viser at befolkningen reiser lengre, og bruker noe mer tid på daglige reiser. Bilbruken er også blitt høyere og andelene reiser med bil har vokst kraftig. Den økte trafikken i byområdene er i første rekke et resultat av befolkningsveksten, ikke at andelen som bruker bil har økt på de daglige reisene det siste ti-året. Sammenfattende analyser av basert på en delfiundersøkelse viser at mange planleggere og samferdselseksperter tror mobile kommunikasjons-teknologiene vil endre folks reisevaner i betydelig grad. Det er samtidig tro på kollektivtransport vil ta over mer av persontransport i de store byene i 2050. Dersom disse forventningene slår til vil det medføre en voldsom økning i antallet daglige kollektivturer i alle byene og byregionene, prosent vekst er høyeste i omegn kommunene til Bergen, Trondheim og Stavanger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger