Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 - nøkkelrapport

Forfattere: Randi Hjorthol, Øystein Engebretsen, Tanu Priya Uteng
Rapportnr: 1383/2014
ISBN: 978-82-480-1131-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1598-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Full report
Summary

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 (RVU 2013/14) er ca 60 000 personer fra 13 år og eldre intervjuet på telefon om tilgang til transportressurser og reiseaktiviteter. I gjennomsnitt foretar befolkningen 3,26 reiser per person per dag. Gjennomsnittslengden på en reise er 14,5 km, en økning fra 2009. Tidsbruken er den samme, 23 minutter. De fleste reisene er korte, 39 prosent er under tre km. 55 prosent av de daglige reisene gjøres som bilfører, åtte prosent som bilpassasjer, 21 prosent til fots, fem prosent på sykkel og 10 prosent kollektivt. I gjennomsnitt foretok befolkningen 1,5 lange reiser (100 km eller lengre én vei, eller til utlandet) siste måned. På de lange reisene bruker 58 prosent bil. På ferie – og fritidsreiser til utlandet er fly det vanligste med 65 prosent

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger