Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Underlagsrapport til overordnet parkeringsstrategi for Sauda sentrum

Underlagsrapport til overordnet parkeringsstrategi for Sauda sentrum

Forfattere: Marianne Knapskog, Fitwi Wolday, Maja Karoline Rynning, Jan U Hanssen
Rapportnr: 1806/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2329-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som i mange mindre byer i Norge, er sentrum i Sauda bilbasert, og det er mange parkeringsplasser innenfor sentrumsgrensen. En balansert areal- og mobilitetsløsning krever derfor en avveining mellom tilgjengelighet til sentrum med bil, og å skape en attraktiv bykjerne som er trygg for gående og syklende. Denne rapporten bidrar i retning av en mer balansert areal- og mobilitetsløsning for en parkeringsstrategi. En trinnvis utvikling av ulike tiltak kan føre til at Sauda sentrum forblir attraktivt og at befolkningen samtidig får grønnere reisevaner. Det er ikke først og fremst viktig i seg selv å redusere parkeringen, men å finne rett antall parkeringsplasser for Sauda uten at det går ut over bruken av sentrum. Rett balanse og trinnvis utvikling kan sørge for forsterking av sentrumsaktiviteten. Dette kan Sauda få til ved å gradvis skru til restriksjoner, samtidig som de gjennomføre prosjekter som bidrar til at sentrum blir triveligere og mer attraktivt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger