Du er her

Transportytelser for godsskip 2010-2021

Forfattere: Hedda Strømstad
Rapportnr: 1911/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1967-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Her presenteres hovedresultater av beregninger av transportarbeid for godsskip på norsk område for perioden 2010-2021. Beregningene gjøres årlig og inngår i Transportytelsesstatistikken som utarbeides av TØI i tett samarbeid med SSB. Rapporten og beregningsmetodikken den bygger på er en videreføring av TØI-rapport 1849/2021: «Transportytelser for skip 2010-2020» av Kjetil Haukås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger