Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023 – omregulering og korona

Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023 – omregulering og korona

Forfattere: Sigurd Martin Nordli Oppegaard, Jørgen Aarhaug, Knut Johannes Liland Hartveit, Hedda Strømstad
Rapportnr: 1954/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2015-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer utviklingstrekk i det norske drosjemarkedet i perioden fra omreguleringen i november 2020 til mars 2023. Perioden har vært preget av store endringer. Disse skyldes både endringer i reguleringene og påvirkning fra pandemien. Perioden har vært preget av en rask etablering av nye virksomheter. Særlig har antall drosjer økt i og rundt Oslo. Antall virksomheter har også økt. Samtidig har omsetningen i drosjenæringen gått ned. Bilparken er også endret i retning av mer elektriske og billigere biler, samtidig virker det som eldre drosjer har forblitt i bilparken lengre enn tidligere. Arbeidsvilkårene i drosjenæringen var vanskelige tidligere, og er fortsatt vanskelige. Utviklingen er mer negativ i de største byene, enn i distriktene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger