Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Vurdering av mulighetene for lønnsom drift på Haukelibanen.

Vurdering av mulighetene for lønnsom drift på Haukelibanen.

Forfattere: Kjell Werner Johansen, Viggo Jean-Hansen, Ingvil Gjelsvik
Rapportnr: 611/2002
ISBN: 82-480-0304-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Rapport u/vedlegg

Selskapet Norsk Bane AS har utarbeidet et konsept med bygging av jernbanelinjer for høyhastighetstog fra Haugesund og Bergen til Oslo. Konseptet innebærer hyppige avganger og kjøretider på under 2 1/2 time mellom byene. Vår vurdering av prosjektet er at det ikke er mulig i overskuelig framtid å oppnå de trafikkinntektene det er budsjettert med. Videre er det sannsynlig at anleggskostnadene som er budsjettert ikke dekker halvparten av et mer realistisk anslag på byggekostnader. Alt i alt kan en i beste fall forvente trafikkinntekter tilstrekkelig til å dekke driftskostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger