Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikale konsekvenser av ulike utbyggingsmønstre i Tromsø

Trafikale konsekvenser av ulike utbyggingsmønstre i Tromsø

Forfattere: Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1088/1997
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Dette notat beskriver hvordan en 4-trinns transportmodell som ble etablert på grunnlag av reisevanedata i 1990-92 blir oppdatert til en 1996-situasjon. Tre ulike utbyggingsmønstre for boliger og to ulike lokaliseringsmønstre for arbeidsplasser er utviklet mht trafikale konsekvenser i analyseårene 2005 og 2015. Resultatene viser at relativt moderate forskjeller i utbyggingsmønster kan gi betydelig effekt på reiseomfang og biltrafikk. Spredt utbyggings-mønster for boliger gir mer persontransport totalt, og en større andel av denne går med bil enn de mer konsentrerte utbyggingsmønstre som er analysert. Til sammen fører dette til at spredt bosettingsmønster, hvor 12% av innbyggerne bor i andre soner enn med konsentrert utbyggings-mønster, får om lag 8% mer biltrafikk i år 2005. I år 2015 bor vel 18% av innbyggerne i andre soner. Dette gir 12% mer biltrafikk. Tilsvarende effekt konstateres når arbeidsplassene lokaliseres mer spredt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger