Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nye tilskuddsformer i lokal kollektivtransport. Oppsummering av erfaringer fra Norge og utlandet

Nye tilskuddsformer i lokal kollektivtransport. Oppsummering av erfaringer fra Norge og utlandet

Forfattere: Trine Hagen, Kjell Werner Johansen, Bård Norheim, Kjell Jansson
Rapportnr: 1156/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

I Norge jobbes det med utvikling av resultatavhengige tilskuddskontrakter for kollektivtransporten i Oslo, Kristiansand og Hordaland. Dette notatet er utarbeidet som en del av dette arbeidet for å oppsummere internasjonale og norske erfaringer med alternative tilskuddskontrakter. Notatet gir en oversikt over hvilke kvalitetselementer som ligger innenfor kontraktene og hvilke økonomiske insitamenter som er knyttet opp mot måloppnåelsen i kontraktene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger