Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Analyse av kostnadseffektivisering innenfor bussnæringen i Norge 1986-96

Analyse av kostnadseffektivisering innenfor bussnæringen i Norge 1986-96

Forfattere: Kjell Werner Johansen
Rapportnr: 1133/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Siden midten av 1980-tallet har ansvarsforhold og regelverk for lokal kollektivtrafikk endret seg flere ganger. Næringen har vært igjennom en kraftig omstrukturering på 1990-tallet. Konkurransepresset ble tydelig fra 1991 da Samferdselsloven åpnet for anbud. Fokus har vært rettet mot kosnadsreduksjoner og kutt i offentlige tilskudd. I perioden 1986-96 er kostnadene pr vognkm redusert med nær 20% og tilskuddene med 1/3. Her har vi gjennomført en økonometrisk analyse av regnskapene for alle rutebilselskapene i denne perioden. Resultatene tyder på at konkurrransepresset har gitt en viss kostnadsreduksjon pr vognkm. Tilsvarende reduksjon finnes ikke igjen i kostnadene pr passasjerkm. Effektiviseringsavtaler opptrer der kostnadene er høyere enn de "burde være" og selskap med normtall har lavere kostnader enn andre. Vi finner ikke betydelige stordriftsfordeler for enkeltbedrifter, men resultatene tyder på at det er betydelige fordeler ved konsernmodellen til NSB Biltrafikk. Selskap med høye tilskudd har lavere kostnader enn andre, alt annet likt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger