Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forslag til anbudsopplegg for regionale flyruter i Sør-Norge

Forfattere: Harald Thune-Larsen, Svein Bråthen, Knut Sandberg Eriksen
Rapportnr: 1331/2014
ISBN: 978-82-480-1540-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1538-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Siden 1996 har Samferdselsdepartementet gjennomført anbudskonkurranser på regionale flyruter i henhold til forskriftene om Forpliktelse til Offentlig Tjenesteyting (FOT). Samferdselsdepartementet har gitt Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Møreforsking Molde AS i oppdrag å utrede et nytt anbudsopplegg på regionale ruteflyginger i Sør-Norge fra 1.april 2016. Dagens situasjon er gjennomgått og mulighetene for kommersiell drift vurdert. I tillegg er det utarbeidet forslag til kriterier for når ruter bør inkluderes i anbudsopplegget, forslag som kan fremme konkurransen og forslag til rutestruktur og transportstandard.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger