Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn Oppsummering av Avinors tilbringerundersøkelse

Miljøvennlig tilbringertransport til lufthavn Oppsummering av Avinors tilbringerundersøkelse

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Frode Longva, Liva Vågane, Tom Erik Julsrud, Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1241/2012
ISBN: 978-82-480-1028-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1010-4
Vedlegg Hele rapporten

Avinor har mål om å øke kollektivandelen i tilbringertrafikken. Gjennom spørreundersøkelser, intervjuer med transportselskapene og en gjennomgang av internasjonale studier har prosjektet hatt som mål å identifisere faktorer som motiverer til økt bruk av kollektivtransport. Blant disse er; enklere tilgjengelighet til flybuss/tog, at man slipper å bytte mellom transportmidler og at reisetiden med kollektivtransport forkortes. Det er også en positiv respons på reduserte takster på buss og tog. Resultatene peker videre på at informasjonen om kollektivtransporttilbudet til passasjerene når de kommer inn i ankomsthallen må bli vesentlig bedre. Økte kollektivandeler fordrer imidlertid også restriktive tiltak på parkering. I tråd med ”best practice” anbefales kombinasjoner av positive og restriktive tiltak for å endre folks reiseatferd.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger