Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Luftfartstilbudet i, til og fra Norge før og etter liberaliseringen

Luftfartstilbudet i, til og fra Norge før og etter liberaliseringen

Forfattere: Harald Thune-Larsen
Rapportnr: 1742/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2290-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver utviklingen i tilbud og billettpriser på flyrutene i, til og fra Norge før og etter liberaliseringen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger