Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Regionale virkninger av ny Oslofjordkryssing: Underlagsrapport i konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Regionale virkninger av ny Oslofjordkryssing: Underlagsrapport i konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden

Forfattere: Wiljar Hansen, Øystein Engebretsen, Harald Thune-Larsen, Knut Sandberg Eriksen, Vegard Østli
Rapportnr: 1368/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1582-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En ny Oslofjordkryssing vil medføre en rekke effekter for arbeidsmarkedene og bosettingen i regionen, så vel som for lokalt og regionalt næringsliv. I samråd med arbeidsutvalget i KVU Oslofjord har TØI utført analyser av: (1) Hvorvidt ny Oslofjordkryssing bidrar til større bolig- og arbeidsmarkeder rundt og mellom viktige kjerner i Oslofjordregionen (regionforstørring). (2) Regionale fordelingsvirkninger og netto ringvirkninger (mernytte) av ny fjordkryssing. (3) Virkninger av en ny fast forbindelse for konkurransen mellom de to flyplassene Torp og Rygge. Resultatene viser størst potensiale for regionsforstørring og størst modellberegnet netto ringvirkning av fjordkrysning ved Moss-Horten, samenlignet med Hurumalternativet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger