Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019

Følsomhetsberegninger for godstransport basert på grunnprognosene for NTP 2010-2019

Forfattere: Anne Madslien
Rapportnr: 925/2007
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0822-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

På oppdrag for transportetatene har TØI gjort et antall følsomhetsberegninger med en foreløpig utgave av den nye Logistikkmodellen. Scenariene som er beregnet, omfatter infrastrukturtiltak, økte drivstoffpriser og reduserte priser for jernbane- og sjøtransport. Effekten er beregnet både i form av endret transportmiddelfordeling i de ulike scenariene og ut fra hvilken effekt dette vil ha på CO2-utslippene fra godstransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger