Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen.

Bompengeringen i Tønsberg. Inntekter i forhold til finansieringsplanen.

Forfattere: Anne Madslien
Rapportnr: 775/2005
ISBN: 82-480-0510-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0511-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Bomringen i Tønsberg har i sitt første driftsår hatt en inntektssvikt på mer enn 30 % i forhold til den finansieringsplanen som lå til grunn. Dette kan få alvorlige konsekvenser for gjennomføringen av fase 2 i Tønsbergpakken. Inntektssvikten har to hovedårsaker: lavere trafikk gjennom bomringen og lavere inntekt pr passering enn forutsatt. Trafikksvikten skyldes en kombinasjon av lavere trafikktall på forhånd, lavere trafikkvekst og større trafikkavvisning ved innføring av bomringen enn det en regnet med. Gjennomsnittsinntekten pr passering er lav først og fremst fordi flere passeringer enn forutsatt er gjort med de gunstigste rabattordningene. I tillegg har det vært flere gratispasseringer enn forventet. Gratispasseringene er knyttet til timesregel og passeringstak pr måned, gratis abonnement (bevegelseshemmet, utrykningskjøretøy, busser i rute) og passeringer som av ulike årsaker ikke blir fakturert (tekniske problemer mv).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger