Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dataverktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte av godstiltak. Forprosjekt.

Dataverktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte av godstiltak. Forprosjekt.

Forfattere: Harald Minken, Anne Madslien
Rapportnr: 1140/2011
ISBN: 978-82-480-1217-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1216-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Vi har utarbeidet et første utkast til et verktøy for beregning av samfunnsøkonomisk nytte knyttet til tiltak som forbedrer godstransporttilbudet. Dette er basert på resultater fra det nasjonale godstransportmodellsystemet som består av en likevektsmodell, en nettverksmodell og en logistikkmodell. Fra Logistikkmodellen hentes informasjon om tiltakets effekt på samlede logistikkostnader, samt endringer i trafikk- og transportarbeid som påvirker eksterne kostnader knyttet til utslipp, ulykker og støy. Siden Logistikkmodellen fremdeles er under utvikling foreligger ikke en integrert modul for nytteberegning, men det er laget en regnearkmodell hvor man legger inn resultater fra Logistikkmodellen. I rapporten gis en beskrivelse av hvilke resultatfiler fra modellen som benyttes i nytteberegningen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger