Du er her

Flyfrakt i NEMO

Forfattere: Inger Beate Hovi, Viggo Jean-Hansen, Anne Madslien
Rapportnr: 624/2003
ISBN: 82-480-0318-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Flyfrakt er et lite marked målt i antall tonn (under 0,1 prosent), men målt i verdi utgjør det nær 8 prosent av Norges utenrikshandel. Så mye som 70 prosent av det som er registrert som flyfrakt i SSBs Utenrikshandelsstatistikk er trolig airtrucking, dvs at godset transporteres ut av landet på lastebil for videre flyfrakt fra en utenlandsk flyplass. Fersk fisk utgjør den vesentligste andel av flyfrakt i eksport med destinasjon hovedsakelig i Japan. Ved import er markedet i hovedsak frisk frukt, elektriske apparater, medisiner og medisinsk utstyr. Varene kommer hovedsakelig fra det amerikanske kontinentet. I denne rapporten er det dokumentert hvordan flyfrakt er implementert som et eget transportmiddel i godstransportmodellen NEMO. Vi har kun implementert flyfrakt som transportmiddel i utenrikshandel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger