Du er her

Grunnprognoser for godstransport 1996-2020

Forfattere: Anne Madslien, Randi Jule, Viggo Jean-Hansen
Rapportnr: 1116/1998
Språk: Norwegian

Som grunnlagsmateriale i forbindelse med etatenes arbeid med Nasjonal transportplan 2002-2011, har TØI utarbeidet en grunnprognose for utviklingen i godstransport i perioden 1996-2020. Grunnprognosen er basert på økonomiske forutsetninger fra basisalternativet i Langtidsprogrammet 1998-2001, fylkesvis utvikling i produksjon og konsum fra SSBs modell REGARD, samt beregninger med TØIs nasjonale nettverksmodell NEMO. For perioden 1996 til 2020 beregnes en total vekst i innenlands godstransportarbeid på 49 prosent, mens antall tonn transportert beregnes å øke med 37 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger