Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av offentlige kjøp av jernbanetjenester

Nyttekostnadsanalyse av offentlige kjøp av jernbanetjenester

Forfattere: Anne Madslien, Inger Beate Hovi, Harald Minken
Rapportnr: 1070/1997
Språk: Norwegian

Prosjektet består av tre deler: i) Oversikt over omfanget av offentlig kjøp av transporttjenester i Norge totalt og hvordan dette fordeler seg på ulike transportmidler, samt omfanget av offentlig kjøp av jernbanetjenester i Norge og sammenlignbare land. ii) Beregning av samfunnsøkonomisk optimal avgangsfrekvens for regiontog. iii) Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet av endringer i rutetilbud og kollektivtakster i lokaltrafikken i Oslo og Akershus. En viktig konklusjon fra beregningene er at det synes vanskelig for NSB BA å erstatte et eventuelt bortfall av offentlig kjøp av jernbanetjenester i Oslo-området ved å redusere tilbudet eller å øke billettprisene. For de fleste regiontogstrekninger ser det ut til at dagens avgangsfrekvens ikke ligger så langt unna det optimale. En mulig løsning for enkelte strekninger kunne vært kortere tog og hyppigere avganger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger