Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-området

Alternativ havnestruktur for enhetslaster i Oslofjord-området

Forfattere: Inger Beate Hovi, Knut Bøe, Anne Madslien
Rapportnr: 1132/1999
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet oppsummerer hovedresultatene fra en bedriftsundersøkelse blant havnebrukere på Østlandet. Undersøkelsen viser at det i stor grad benyttes en ekstern teminal mellom bedrift og havn. Bedriftene benytter ofte mer enn en havn, og ikke nødvendigvis bare sin lokale havn. For containertrafikken er de viktigste faktorer for valg av havneløsning anløpsfrekvens for de aktuelle skip i havnen, avstand og framkommelighet til havnen og transportkostnader mellom havn og bedrift. Det er benyttet en nettverksmodell for godstransport til å beregne konsekvensene av å overføre trafikk som forutsettes å bruke Oslo havn i framtiden til eksisterende havner på Østlandet. Beregningene er relatert til ett år, 2020. Beregningene viser at både transportkostnader og eksterne kostnader knyttet til utført transportarbeid øker desto lavere kapasiteten er i Oslo havn i år 2020. Det kan imidlertid oppnås en besparelse ved at den del av "Oslogodset" som kommer fra eller skal til fylkene syd og sydvest for Oslo og Akershus overføres til andre havner langs Oslofjorden.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger