Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Forfattere: Anne Madslien, Jens Rekdal, Odd I Larsen
Rapportnr: 766/2005
ISBN: 82-480-0490-2
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0491-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sammen med Møreforsking har TØI utviklet et omfattende system av etterspørselsmodeller for reiser inntil 100 km i Norge, kalt RTM. Modellsystemet er spesifisert på et svært detaljert nivå, med grunnkretser som geografisk enhet (nærmere 14 000 soner i Norge). Systemet består av fem regionale modeller, en for hver av vegvesenets regioner. Det skiller dessuten mellom fem reisehensikter og fordeler reisene mellom fem transportmidler. Systemet inneholder også delmodeller for bilhold og førerkortinnehav og for valg av reisehyppighet. En helt ny delmodell håndterer kjøp og bruk av månedskort o l i kollektivtrafikken.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger