Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Risøyrenna

Nyttekostnadsanalyse av utbedring av Risøyrenna

Forfattere: Anne Madslien, Harald Minken
Rapportnr: 1000/1995
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

Risøyrenna er det smale sundet mellom Andøya og Hinnøya i Nordland. Ved vanskelige vær-forhold kan den smale passasjen være vanskelig å passere, spesielt for større fartøyer som hurtig-ruten. Det foreligger derfor ulike alternativer for utbedring av renna. Billigste alternativ er en utviding til 100 meters bredde, mens dagens dybde beholdes. For dette har vi beregnet en nyttekostnadsbrøk på 0,57. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til ulykkes-kostnadene og til antall avlyste anløp for hurtigruten. I tillegg kan en tenke seg en økt sannsynlighet for at hurtig-ruten i fremtiden velger et anløpsmønster uten Vesterålen dersom utbedringen ikke gjøres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger