Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Havnenes rolle i transportkorridorer. Kunnskapsstatus og problemstillinger

Havnenes rolle i transportkorridorer. Kunnskapsstatus og problemstillinger

Forfattere: Anne Madslien, Geir Olav Ryntveit
Rapportnr: 1093/1998
Språk: Norwegian

I notatet gis en oversikt over dagens kunnskapsstatus når det gjelder struktur og aktivitet i norske trafikkhavner. En ser bl a på godsomslag, anløpsstruktur, varegrupper og transportbærere. En viktig konklusjon er at containertrafikken øker kraftig i norske havner. Det gis også en oversikt over arbeidsoppgaver og metode for et oppfølgende hovedprosjektet. I dette skal en utvikle en internasjonal nettverksmodell, basert på den nasjonale nettverksmodellen for gods, NEMO, og en internasjonal modell som er utviklet i EU-prosjektet STEMM (Strategic european Multi-Modal Modelling).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger