Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsverktøy for tiltak i fiskerihavner, farleder og trafikkhavner

Nyttekostnadsverktøy for tiltak i fiskerihavner, farleder og trafikkhavner

Forfattere: Harald Minken, Anne Madslien, Peter Christensen
Rapportnr: 336/1996
ISBN: 82-7133-986-9
Språk: Norwegian

Rapporten inneholder forslag til hjelpeverktøy som kan gjøre nyttekostnadsanalyser i Kystverket sikrere og bedre. Det gjelder spesielt estimater av trafikken mellom norske havner, og bedre estimater av ulykkesrisiko. Videre skisserer det retningslinjer for nyttekostnads-analyser i Kystverket. Vi bygger på erfaringer med nyttekostnads-analyser for Kystverket, hovedsakelig av tiltak i farleder.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger