Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nasjonal nettverksmodell for godstransport (NEMO) - Versjon 1

Nasjonal nettverksmodell for godstransport (NEMO) - Versjon 1

Forfattere: Siv Ingebrigtsen, Anne Madslien, Inger-Anne F Sætermo
Rapportnr: 348/1997
ISBN: 82-7133-999-0
Språk: Norwegian

NEMO er et modellverktøy for transportmiddelfordeling og rutevalg innen godstransport på norsk område. Modellen ser hovedtransportmidlene lastebil, tog og båt i sammenheng, og modellerer både konkurranseflater mellom transportmidlene og bruk av intermodale transportløsninger. Slik modellen nå foreligger er den grovt kalibrert. Den bør testes grundig ut før den kan anvendes på konkrete problemstillinger. NEMO er en nettverksmodell med hoveddelene nettverksrepresentasjon av infrastrukturen, etterspørselen etter godstransport uttrykt i varestrømsmatriser og kostnadsfunksjoner som fordeler varestrømmene på transportmidler og ruter.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger