Du er her

Engrosbedrifters valg av transportløsning

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Anne Madslien
Rapportnr: 299/1995
ISBN: 82-7133-948-6
Språk: Norwegian

Ved hjelp av samvalganalyse ("stated preference") blant et tilfeldig utvalg av engros- og agenturhandelsbedrifter utledes hvordan bedriftene vektlegger og verdsetter ulike kvalitetsfaktorer ved godstransporten, i første rekke framføringstid, punktlighet, skaderisiko, åpningstid ved godsterminal, kundekontakt, kjøretøyreklame, samt en del iboende egenskaper ved henholdsvis egen- og leietransporten (arbeidsgiveransvar, erstatningsansvar, kostnadsstruktur, motstand mot forandring, m v).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger