Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Havnene I Oslofjorden. Strukturtrekk, godsomslag og trafikkmønster

Havnene I Oslofjorden. Strukturtrekk, godsomslag og trafikkmønster

Forfattere: Knut Bøe, Olav Eidhammer, Anne Madslien, Eirik Ristesund
Rapportnr: 1118/1998
Språk: Norwegian

Formålet med analysen har vært å gi en oversikt over tilbuds- og etterspørselssiden i 11 havner i Oslofjorden. For disse havnene har vi analysert godsomslag, containertransporter, transportmønster og tilknytningen til infrastruktur. Opplysningene om havnene baserer seg på bearbeiding av offentlig statistikk, primærdata fra havnene og ulike andre statistikkilder. Resultatene viser at de 11 havnene har et totalt godsomslag i 1997 på drøyt 35 millioner tonn. Knapt 40 prosent av godset er innenriks gods, mens resten er eksport (32 prosent) og import (30 prosent). 27 prosent av godset klassifiseres av havnene som stykkgods, resten som bulk. Grenland er den klart største havnen i utenrikshandelen. Med over 7,5 millioner tonn import- og eksportgods er godsomslaget nærmere 80 prosent høyere enn i Oslo som er nest største import- og eksporthavn.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger