Du er her

Dokumentasjon: GodsNytte-modellen

Forfattere: Elise Caspersen, Paal Brevik Wangsness, Vegard Østli, Anne Madslien
Rapportnr: 1446/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1673-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Vegdirektoratet utarbeidet regnearkmodellen GodsNytte. GodsNytte er en videreutvikling av dataverktøyet GodsExcel (Minken & Madslien, 2011), og er utviklet for å gjøre systematiske og konsistente beregninger av samfunnsøkonomisk nytte av tiltak som påvirker godstransporten. GodsNytte kalkulerer den samfunnsøkonomiske nytten av et tiltak med utgangspunkt i beregnede differanser i kostnader og tonnkilometer mellom et forhåndsbestemt nullalternativ og definerte tiltaksalternativ. Foreliggende versjon av GodsNytte er egnet til å gjøre beregninger for to modellberegningsår og inntil 20 tiltaksalternativer. Bruk av nytteberegningsverktøyet GodsNytte krever at analytiker har tilgang til resultatfiler (summary.rep) fra modellkjøringer med Nasjonal godstransportmodell, samt basiskunnskaper i Excel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger