Du er her

Tellesykkel Moss - Rapport om sykling i Moss

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Grétar Ævarsson, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Christian Weber
Rapportnr: 1600/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2096-7
Språk: norsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykkelvaner i Moss er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og ved hjelp av en app for reisekartlegging. Moss har en ganske lav sykkelandel, mens det er mange bilbrukere og fotgjengere. Unge mennesker sykler mer enn eldre. Syklistene i Moss tilbakelegger forholdsvis korte avstander, og det meste av syklingen skjer i og rundt Moss sentrum. Mange sykler over Jeløybrua og i Vogts gate. I dette området er det også mange syklister som føler seg utrygge, på grunn av mange biler og dårlig infrastruktur for syklister. Her er det er stort behov for bedre forholdene for syklister.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger