Du er her

Tellesykkel - Nedre Glomma

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1603/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2099-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykkelvaner i Nedre Glomma er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og ved hjelp av en app for reisekartlegging. Analysene viser at regionen Nedre Glomma har en forholdsvis lav sykkelandel og en høy andel bilbrukere. Den typiske syklisten i Nedre Glomma er ganske ung, sykler ganske korte turer og for det meste til og fra arbeid eller skole. Det meste av syklingen i Nedre Glomma finner sted rundt bykjernene i Fredrikstad og Sarpsborg, og langs Fv109 som går mellom byene. I hovedsak er syklistene fornøyde med sykkelfasilitetene i regionen. Likevel peker de ut enkelte steder, særlig i Fredrikstad sentrum, som utfordrende sikkerhetsmessig.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger