Du er her

Tellesykkel - Tromsø

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1602/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2098-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykkelvaner i Tromsø er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og en app for reisekartlegging. Analysene viser at Tromsø har en forholdsvis lav sykkelandel og en høy andel bilbruk. Den typiske syklisten i Tromsø er ganske ung, sykler ganske korte turer og for det meste til og fra arbeid eller skole. De fleste syklistene i Tromsø er ganske tilfredse med sykkelforholdene. Samtidig har en del respondenter oppgitt at de føler seg utrygge i noen sentrumsnære og tungt trafikkerte områder. Områdene som er trukket fram som spesielt problematiske av de syklende er i stor grad knyttet til kryssene ved Bruvegen Skippergata, og kryssene på sørsiden av flyplassen. Det er også utfordringer rundt universitetet og sykehuset og flere steder langs 862 over øya. Sykling nord-sør mellom sentrum og universitetet og sykehuset skjer i hovedsak langs Dramsvegen, snarere enn langs Stakkevollvegen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger