Du er her

Tellesykkel Buskerudbyen

Forfattere: Erik Bjørnson Lunke, Jørgen Aarhaug, Aslak Fyhri, Nina Hulleberg, Rikke Ingebrigtsen, Hanne Beate Sundfør, Christian Weber, Grétar Ævarsson
Rapportnr: 1601/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2097-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sykkelvaner i Buskerudbyen er kartlagt ved hjelp av data fra den Nasjonale Reisevaneundersøkelsen (2013/14), en spørreundersøkelse om sykling, og ved hjelp av en app for reisekartlegging. Analysene viser at Buskerudbyen har en forholdsvis lav sykkelandel og en høy andel bilbrukere. Den typiske syklisten i Buskerudbyen er ganske ung, sykler ganske korte turer og for det meste til og fra arbeid eller skole. De fleste syklistene i Buskerudbyen er ganske tilfredse med sykkelforholdene. Samtidig har en del respondenter oppgitt at de føler seg utrygge i noen sentrumsnære og tungt trafikkerte områder, som for eksempel på Strømsø Torg og ved Øvre Sund Bru i Drammen og ved Nybrua i Kongsberg. Det er flere registrerte sykkelturer i Drammen og Kongsberg sentrum enn i de andre sentrumsområdene i Buskerudbyen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger