Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bygg, så sykler de kanskje: En litteraturstudie av betydningen av separering, sammenheng og trygghet for sykling

Bygg, så sykler de kanskje: En litteraturstudie av betydningen av separering, sammenheng og trygghet for sykling

Forfattere: Ingeborg Storesund Hesjevoll, Rikke Ingebrigtsen
Rapportnr: 1499/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1727-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Sykkelanlegg som skiller syklistene fra motorisert trafikk kan øke sykkelomfanget, men virkningen er avhengig av anleggets plassering og utforming. Hvorvidt et separat sykkelanlegg utgjør en del av et sammenhengende nettverk uten «hull», eller konstrueres mer fragmentert, kan være utslagsgivende for effekten på sykkelomfanget. Separate sykkelanlegg oppfattes som tryggere enn sykling i blandet trafikk, og større grad av separering er særlig viktig dersom syklister skal ferdes ved høyt trafikkerte gater. Større omfang av separate og sammenhengende sykkelanlegg kan gjøre sykling mer attraktivt især for mindre erfarne og utrygge syklister. Disse utgjør en viktig målgruppe dersom man skal oppnå det ambisiøse målet om å øke sykkelandelen til 10-20 % i byene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger